Odborné poradenství

Provozní doba

Pondělí8:30-15:30
Úterý8:30-15:30
Středa8:30-15:30
Čtvrtek8:30-15:30
Pátek8:30-15:30

Kontakt

  • (+420) 702 054 888

Speciální pedagog

Asistentka

Odborné poradenství

V rámci odborného poradenství nabízíme služby speciálního pedagoga.

Služby speciálního padagoga

  1. příprava předškoláků na vstup do základní školy,
  2. péče dětem, které nenavštěvují předškolní zařízení,
  3. edukace a reedukace,
  4. péče dětem, které jsou ohroženy či trpí školní neúspěšností,
  5. diagnostika, poradenství a reedukace specifických poruch učení,
  6. pomoc s grafomotorickými obtížemi.
Poradna