Psychologická ambulance PhDr. Sojka s.r.o.

Psychologové

Asistentka

Provozní doba

Pondělí8:30 - 14:30
Úterý8:30 - 14:30
Středa8:30 - 14:30
Čtvrtek8:30 - 14:30
Pátek8:30 - 14:30

Kontaktní informace

Dobrovského 2915, (2. patro vlevo)

580 01 Havlíčkův Brod

Telefon 702 054 888

E-mail ambulance@hbnet.cz

Odkazy

Dopravně psychologická vyšetření

Osvědčení

Jmenuji se PhDr. Vlastimil Sojka a jsem akreditovaný dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Pro psychologickou ambulanci provádím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče), které je dáno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a vyhláškou č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Zde naleznete odpovědi na základní otázky, které v souvislosti s dopravně psychologickým vyšetřením dostávám nejčastěji. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď na Vaši otázku, neváhejte se mne zeptat prostřednictvím e-mailu (ambulance@hbnet.cz) nebo telefonu 702 054 888.

Pro koho je dopravně psychologické vyšetření určeno?

Dopravně psychologické vyšetření řidičů (posouzení psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel) je podkladem pro posudek o zdravotní způsobilosti řidiče, jež následně vydává praktický lékař. Povinnost absolvovat psychotesty pro řidiče je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. a mají ji následující kategorie řidičů:

 • PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI skupin C, C+E, C1+E (řidiči nákladních automobilů, speciálních automobilů a přípojných vozidel, který řídí nákladní automobil o hmotnosti převyšující 7 500 kg, řidiči vnitrostátní i mezinárodní kamionové dopravy) D, D+E, D1, D1+E (řidiči autobusů) Řidiči těchto skupin mají povinnost podstoupit psychotesty v těchto případech:
  • před zahájením výkonu činnosti
  • nejdříve 6 měsíců před dovršením 50ti let (nejpozději v den dovršení 50ti let)
  • a dále pak každých 5 let
 • VYBODOVANÍ ŘIDIČI – řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu po vybodování (dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů).
 • ŘIDIČI SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL – řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu, které pozbyli v důsledku nařízení soudu či správního orgánu (magistrátu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností) po dobu nejméně 6 měsíců (většinou v souvislosti s vážnou dopravní nehodou, řízením pod vlivem alkoholu či drog, extrémním překročením povolené rychlosti ...).
 • Dopravně-psychologické vyšetření nabízíme i pro další skupiny řidičů ...

 • ŘIDIČI SENIOŘI A OSTATNÍ ŘIDIČI DOPORUČENÍ LÉKAŘEM – posouzení psychické způsobilosti na základě vyžádání praktického lékaře či lékaře specialisty (vyšší věk, zdravotní potíže, abuzus alkoholu, drog). Upozornění: i přes doporučení lékařem, toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění – řidič si jej hradí sám.
 • UČITELÉ AUTOŠKOL (popřípadě zkušební komisaři) - psychotesty pro řidiče před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele.

Co potřebujete k dopravně psychologickému vyšetření?

 • občanský průkaz
 • Posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní (pouze vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení motorových vozidel) - tento získáte u svého registrujícího praktického lékaře.
 • aktuální výpis z evidenční karty řidiče (neboli přehled získaných bodů) - tento výpis získáte buď na dopravním odboru magistrátu města či obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele, (případně na poště či jiném kontaktním místě veřejné správy - CzechPointu).
 • Pokud potřebujete, kompenzační pomůcky - brýle, naslouchadlo.

Jak psychologické vyšetření probíhá?

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla cca 3 hodiny v závislosti na individuálním tempu klienta a specifickém účelu vyšetření. Součástí vyšetření je testování pomocí počítačového vybavení, které šetří Váš čas, zaručuje maximální spolehlivost měření a profesionalitu vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření se skládá z několika částí:

 • Rozhovor s psychologem.
 • Přístrojová zkouška na počítači – umožňující posoudit koncentraci pozornosti, rychlost a kvalitu reakcí, psychomotorické koordinace, procesy rozhodování, učení, pružnost, adaptaci.
 • Vyšetření osobnosti klienta – pomocí osobnostního dotazníku, případně projektivních testů, anamnestického rozhovoru.
 • Výkonové testy – vyšetření zaměřené na různé kognitivní funkce, důležité při řízení motorového vozidla (např. paměť, intelektová kapacita, pozornost).

Před většinou testů budete mít možnost si několik úloh z daného testu pro řidiče vyzkoušet ve formě zácviku, až poté jej absolvujete přímo.

Jak uspět u psychotestů pro řidiče?

Dopravně psychologického vyšetření není třeba se obávat, úspěšně jím prochází většina řidičů. Na druhou stranu jej ani nepodceňujte. Pro jeho úspěšné absolvování doporučujeme:

 • Minimálně 24 hodin před vyšetřením nepožívat alkohol či jiné omamné látky.
 • Dobře se vyspat, být odpočatý (neabsolvovat vyšetření např. po noční směně, dlouhé a vyčerpávající jízdě apod.), cítit se v dobré fyzické kondici.

Pokud se necítíte zdrávi, informujte nás prosím, raději přeložíme vyšetření na jiný termín.

Před samotným vyšetřením Vás požádáme o podepsání prohlášení, že se cítíte být v dobré fyzické i psychické kondici bez aktuální intoxikace alkoholem či jinými omamnými látkami a souhlasíte s provedením dopravně psychologického vyšetření.

Pokud neuspěji?

Jestliže neprojdete úspěšně psychotesty, vysvětlíme Vám, v čem konkrétně spočívají Vaše limity, na jaké oblasti se zaměřit. Samotný zákon tuto variantu neupravuje, dle doporučení asociace dopravních psychologů je možné provést kontrolní vyšetření nejdříve po uplynutí tří měsíců.

Jak se na dopravně psychologické vyšetření objednat?

Na dopravně psychologické vyšetření se můžete objednat buď prostřednictvím e-mailu (ambulance@hbnet.cz), telefonicky (na čísle 702 054 888) nebo osobně v kanceláři Psychologické ambulance v ordinačních hodinách (od pondělí do pátku v době 8:30 - 13:30 h).

Jaká je cena dopravně psychologického vyšetření?

Pro řízení vozidel nad 7,5 t1.800,- Kč
Při žádosti o vrácení řidičského průkazu2.000,- Kč
Pro posouzení řidičských schopností vzhledem k nemoci či věku1.000,- Kč